فیلم

  • پهپادی که جای هلیکوپتر را می گیرد

    پهپادی که جای هلیکوپتر را می گیرد

    ساعت۲۴- در نمایشگاه هوایی پاریس یک پهپاد به نمایش گذاشته شده که به اعتقاد کارشناسان می تواند گزینه مناسب حمل مسافر و جایگزینی برای هلیکوپتر باشد.