• انتقام اقتصاد از چاوز یا مردم

    مردم یک کشور اسیر یک پوپولیست –سوسیالیست شده اند

    انتقام اقتصاد از چاوز یا مردم

    ساعت 24- میگویند «مردم با پاهای خود رای میدهند». وقتی در کشوری نظام سیاسی حاکم جمعیت زیر سلطه خود را در فلاکت فرو می برد و همه دریچه‌ها را بر آینده می بندد، گذار از مرزها برای پناه بردن به سر زمین‌های دیگر در بعضی موارد برای بخشی از مردمان به تنها راه نجات بدل میشود.شمار زیادی از ونزوئلایی‌ها در حال حاضر تنها به فرار از کشور خود می اندیشند، کشوری که در نیمه دوم قرن بیستم از بالاترین سطوح رفاه در آمریکای جنوبی برخوردار بود و امروز، در پی هیجده سال حکومت ویرانگر هوگو چاوز و جانشین او نیکلا مادورو، به جهنم بدل شده است.

فیلم