• نرخ دلار پس از انتخابات

    بازار ارز به کدام سو می رود؟

    نرخ دلار پس از انتخابات

    ساعت24-پس از چند روز ناآرام در بازار در پاییز پارسال که قیمت دلار آمریکا به حدود 4200 تومان رسید رییس کل بانک مرکزی وعده داد قیمت ها کاهش را تجربه می کنند و چنین نیز شد . قیمت هر دلار آمریکا در زمستان 1395 به طور میانگین 3800 تومان بود و در فروردین ماه امسال حتی از این رقم پایین تر آمد ه است.

فیلم