فیلم

  • روغن پالم در نوتلا و خطر سرطان

    روغن پالم در نوتلا و خطر سرطان

    ساعت24-شرکت فررو تولید کننده مواد غذایی ایتالیایی که محصول مشهورش نوتلا در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران پرمصرف است به دلیل مصرف روغن نخل یا پالم در این محصول از سوی فعالان سلامت و اتحادیه اروپا تحت فشار قرار گرفته است.

View My Stats