• سرمایه گذاری خارجی در جهان ۱۰ درصد بیشتر می‌شود

  شانس تازه روحانی

  سرمایه گذاری خارجی در جهان ۱۰ درصد بیشتر می‌شود

  ساعت ۲۴- تامین منابع مالی در ایران از سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۸۸ هزار میلیارد تومان، ۸۸ هزار میلیارد تومان و ۷۹ هزار میلیارد تومان شده است. سرمایه‌گذاری خارجی به طور متوسط در هر سال از ۳ سال یاد شده فقط ۳ درصد از کل تامین مالی کشور بوده است. در حالی که انتظار می‌رفت در سال ۱۳۹۵ سهم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش یابد و حتی برخی ارقام اعلام نشده نشان می‌دهد تا پایان امسال شاید حدد ۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی در ایران جذب شود.

فیلم

 • ربات بازی گوش و آموزگار

  ربات بازی گوش و آموزگار

  ساعت24- رباتی که کودکان و دانش آموزان را سرگرم می کند و آنان را تشویق می کند تا با نوشتن کد های برنامه های این ربات برنامه نویسی یاد بگیرند.