• رشد صنعت امسال ۵.۳ درصد می‌شود

  رشدهای امیدوارکننده تولید و فروش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۵

  رشد صنعت امسال ۵.۳ درصد می‌شود

  ساعت ۲۴- جامعه صنعتی ایران همانند کلیت جامعه ایرانی به دلایل گوناگون سیمای شادی از خود نشان نمی‌دهد و در ترسیم امروز و فردای خود حالت غم‌انگیز و بدبینانه را بر سیمای شاد و خوش‌بینانه ترجیح می‌دهد. شاید هم حق با آنهاست و آینده خوبی ترسیم نمی‌کنند. اما آمارهای شش ماه گذشته تولیدات صنعتی و رشد فروش صنایع بورسی که بیشترین سهم را در کل صنعت دارند حرف دیگری می‌زند و حتی برای کل امسال نیز وضعیت خوبی پیش‌بینی شده است.

فیلم

 • کلاه ایمنی آینده

  کلاه ایمنی آینده

  ساعت24-پژوهشگران کلاه ایمنی جدیدی ساخته اند که به با تجهیز به فناوری های جدید خدمات ویژه ای ارایه می دهد و هوشمند است.

View My Stats