فیلم

  • ابتکار جدید برای بازیافت بهتر زباله ها

    ابتکار جدید برای بازیافت بهتر زباله ها

    ساعت24-یک شرکت خصوصی و پژوهشگران در انگلیس در تلاش برای بهبود تفکیک زباله های قابل مصرف به مواد مفید روشی علامت گذاری ظرف های پلاستیکی با کیفیت های مختلف را پیشنهاد داده اند.