• بدون اتصال به اینترنت هم ممکن است هک شوید!

    بدون اتصال به اینترنت هم ممکن است هک شوید!

    ساعت 24-اگرچه معمولا هکرها رایانه یا یک پایگاه اینترنتی را که به خوبی محافظت نشده می‌یابند تا به اطلاعاتی که در آن ذخیره شده دسترسی پیدا کنند، اما راه‌هایی توسط پژوهشگران کشف شده که می‌توان داده‌ها را از رایانه‌ای که به اینترنت وصل نیست نیز سرقت کرد.

View My Stats