• فناوری لمس سه‌بعدی در آیفون 8

    فناوری لمس سه‌بعدی در آیفون 8

    ساعت 24- استفاده از این فناوری باعث بالاتر رفتن قیمت آیفون خواهد شد ضمن اینکه آسیب‌های فیزیکی ممکن است به این فناوری صدمه بزند.

View My Stats