• روزهای داغ، همراه با سریال های تلویزیونی داغ

    روزهای داغ، همراه با سریال های تلویزیونی داغ

    ساعت 24-تلویزیون و برنامه‌های تابستانی آن، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین زمینه‌های گذراندن اوقات فراغت هستند. ضمن اینکه خود تلویزیونی‌ها هم به خوبی می‌دانند که برنامه‌ها و سریال‌های تابستانی‌شان، بیشتر و بهتر دیده می‌شود.