• شریعتمداری و ویسه  درمسیر سکانداری صنعت

    جانشین نعمت زاده کیست

    شریعتمداری و ویسه درمسیر سکانداری صنعت

    ساعت 24-حسن روحانی بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات 29 اردیبهشت 1396 و قطعی شدن پیروزی بررقیب ،به خبرنگاران گفت قصددارد کابینه جوانتری برای 4سال بعدی معرفی کند. آگاهان و فعالان اقتصادی پس از شنیدن این پیام رییس جمهور بدون تردید نگاه و ذهنشان به سوی خیابان سمیه رفت .