• جاده ابریشم چینی و بلاتکلیفی ایران

    جاده ابریشم چینی و بلاتکلیفی ایران

    ساعت 24 - وحید قربانی مدیر گروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی در یک نشست تخصصی درباره کمربند ی که چین می خواهد دور دنیا بکشد و از آن برای توسعه نفوذ خود استفاده کند صحبت کرده و نتیجه گرفته است ایران تا همین امروز بیرون از راه چین است و اگر فرصت های باقی مانده را نیز از دست بدهد و بلاتکلیفی ادامه یابد به بازیگری دراین کمر بند تبدیل نمی شود.

پیشنهاد

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی