• تهران – واشنگتن؛ گفت‌وگو در وقت مناسب‌تر

    تهران – واشنگتن؛ گفت‌وگو در وقت مناسب‌تر

    ساعت 24 - مزیت‌های مقوله شریف رقابت را نمی‌توان در لحظه و با یک معیار اندازه گرفت و برایش اندازه تعیین کرد. این مقوله پیش‌برنده انسان و جوامع انسانی راه را برای سخت‌ترین بن‌بست‌ها باز می‌کند و باید با چشم‌های باز آنها را دید.

پیشنهاد

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی