• لباس سیاست برتن سرمایه دار جوان و محتاط

    هر پرخاشی به رئیس‌جمهور مثل پرتاب سنگ به سمت شیشه سرمایه‌گذاری است

    لباس سیاست برتن سرمایه دار جوان و محتاط

    ساعت 24-به نظر می رسد محتاط ترین و محافظه کارترین قشر اجتماعی – اقتصادی ایران که در اتاق های بازرگانی دور هم جمع شده و تلاش دارند ضمن حفظ و صیانت از مال و اموال خویش و توسعه آن به جامعه نیز نفع برسانند حال می فهمند بدون ورود به سیاست و یا دست کم نوشتن از تهدید های آشفتگی سیاسی بر کسب و کار ایرانیان نمی توانند چشم انداز روشنی را برای آینده ترسیم کنند. پدرام سلطانی نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران شاید شجاعانه تر از دیگران حالا پوشیدن لباس سیاست را در قامت یک منتقد روند رورو به رشد تنش های سیاسی بانوشته ای که در ادامه می خوانید احتیاط کامل را پشت سرگذاشته است .