• شوراهای پنجم چه زمانی آغاز به کار خواهند کرد؟

    شوراهای پنجم چه زمانی آغاز به کار خواهند کرد؟

    در حالی که چهارمین دوره شورای شهر تهران 13 مردادماه سال 1392 کار خود را آغاز کرد، بر اساس مصوبه جدید مجلس در مردادماه سال جاری کار چهارمین دوره شورا به پایان رسیده و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران،ری و تجریش کار خود را آغاز خواهد کرد.